Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Regional Skills Labs

Regionale Skills Labs - Versterking van het regionale MKB door training van toekomstgeorienteerde vaardigheden bij (toekomstige) werknemers en ondernemers in de agrofood sector

De agrofood sector is in Nederland de grootste en behoort in Duitsland tot de grootste goederen producerende bedrijfstakken. De sector is zeer internationaal. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed van markttrends en technologische ontwikkelingen. Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief vermogen in het MKB onontbeerlijk. De instroom van medewerkers in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven moeite met het vinden van de juiste bijscholingscursussen.

Testcentra met praktijkontwikkelingen
Het initiatief Regional Skills Labs bracht (toekomstige) medewerkers en ondernemers in de agrofood-sector samen in fysieke testcentra om kennis te maken en te oefenen met de nieuwste technologie en innovatieve bedrijfsproposities te ontwikkelen voor nieuwe markttrends. Iedere regional skills lab had zijn eigen specifieke speerpunten: intelligent management in de tuinbouw; nieuwe markttrends; innovatieve, internationale en interculturele bedrijfsvoering; smart farming; en, smart food processing. In iedere skills lab geven ondernemers sturing aan de aan te leren vaardigheden.

Duits-Nederlandse mix
Drie regional skills labs in het Duits-Nederlandse grensgebied konden direct van start gaan, twee andere werden binnen het project ontwikkeld. Alle skills labs hadden een sterk internationale oriëntatie en werkten intensief samen: de cursisten en ondernemers verbonden aan de regional skills labs namen deel aan activiteiten in meerdere skills labs, waardoor de cursisten getraind werden in de nieuwste vaardigheden en verschillende aspecten van de agrofood sector. Nederlandse en Duitse deelnemers namen gemixed deel aan de trainingen. De deelnemers kwamen zo binnen de Euregio in aanraking met partijen in de belangrijkste exportmarkt van hun (toekomstige) bedrijf.

In totaal naam een veeltal ondernemers en honderden (toekomstige) werknemers in de agrofood sector deel aan het skills labs programma gedurende de projectperiode. Binnen het project diverse nieuwe product-markt-combinaties ontwikkeld.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.218.060,00 €

Projectlooptijd

1.5.2017 - 30.6.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

IMBSE e.K.

Projectpartners

Stichting CITAVERDE College, Huis van de Brabantse Kempen (Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen) , Stichting AOC-Oost Nederland, Agrobusiness Niederrhein e.V., HAS Den Bosch, 40 KMU Skills Lab Agrofood Management, 40 KMU Skills Lab Smart Chain, 40 KMU Skills Lab Smart Farming, 40 KMU Skills Lab Smart Horticulture, 40 KMU Skills Lab Smart Food Processing, Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs, Zone.college,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 19.995,27 €
Provincie Limburg 19.995,27 €
EFRE / EFRO 1.109.020,00 €
40 KMU Skills Lab Agrofood Management 67.500,00 €
40 KMU Skills Lab Smart Chain 67.500,00 €
40 KMU Skills Lab Smart Farming 67.500,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 89.978,70 €
HAS Den Bosch 19.752,00 €
40 KMU Skills Lab Smart Horticulture 67.500,00 €
Agrobusiness Niederrhein e.V. 45.895,00 €
MWIDE NRW 149.964,50 €
Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs 0,00 €
Provincie Noord-Brabant 19.995,27 €
Stichting AOC-Oost Nederland 62.822,00 €
Stichting CITAVERDE College 84.866,25 €
Zone.college 0,00 €
IMBSE e.K. 198.749,74 €
Huis van de Brabantse Kempen (Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen) 59.526,00 €
40 KMU Skills Lab Smart Food Processing 67.500,00 €