Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SHE - sustainable healthy euregio

SHE - duurzaam gezonde euregio rijn-maas-noord

Grensregio’s zijn van nature economisch benadeeld ten opzichte van niet-grensregio’s. Tevens heeft een sterke (grens)regio ook gezonde burgers nodig. Wat betekent dat het noodzakelijk is om ook in de ERMN de krachten te bundelen op het gebied van (volks)gezondheid en welzijn. De situatie rondom het Corona virus toont nog eens aan hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking is. De WHO geeft aan dat het belangrijk is te erkennen dat een gezonde regio en dus een grensregio kan worden bereikt als rekening wordt gehouden met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).
Maar in de ERMN kennen de partners kennen elkaar niet of nauwelijks. Als dus het barrière-effect van de grens verminderd moet worden, moeten de partners elkaar op een ander niveau leren kennen en moeten ze leren hoe ze euregionale gezondheidskwesties kunnen aanpakken. Dit leidt tot ons hoofddoel, namelijk het leggen van een basis voor de implementatie van de SDGs op euregionaal niveau. Dit zal de ERMN in staat stellen om als modelregio in de gezondheidssector te fungeren. Want ookal zijn er dan ook langs de NL-DE grens verschillende gezondheidsgerelateerde initiatieven geen van allen koppelt de euregionale samenwerking bewust aan de SDGs. Dit heeft geleid tot de volgende WPs:

1. het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsstructuren (WP 3)
2. kennisuitwisseling en kennisvergroting middels thema’s als overdraagbare ziekten (corona, mazelen, griep), gezonde jeugd, moeilijk te bereiken doelgroepen en migranten. (WP 4)
3. structureel euregionaal netwerk in het ERMN. (WP 5)
4. burgerparticipatie. WP 6)
5. het identificeren en inzetten van de SDGs. (WP 6)
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. workshops, studiedagen, burgerforums, congressen, stages voor professionals en rapporten.
Qua doelgroep ligt de focus afhankelijk van het WP op de partners zelf, hun netwerkpartners, politici, deskundigen, de burgers, bedrijven uit de grensregio’s, scholen, zelfhulpgroepen en medisch personeel.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

348.396,00 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Projectpartners

EPECS - European Empowerment for Customised Solutions, Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt), Kreis Viersen, Stadt Mönchengladbach, Landeshauptstadt Düsseldorf, euPrevent, GGD Zuid Limburg, Stadt Krefeld,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stadt Mönchengladbach 5.043,00 €
Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt) 11.690,25 €
MWIDE NRW 43.549,50 €
Landeshauptstadt Düsseldorf 12.440,75 €
Provincie Limburg 60.979,67 €
EFRE / EFRO 156.788,58 €
Veiligheidsregio Limburg-Noord 13.700,75 €
euPrevent 17.382,00 €
Stadt Krefeld 0,00 €
EPECS - European Empowerment for Customised Solutions 2.716,00 €
GGD Zuid Limburg 12.538,25 €
Kreis Viersen 11.567,25 €