Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SMOVE

Intelligent instrument voor klinisch gevalideerde bewegingsbeoordeling en –monitoring vanuit huis

In het project SMOVE, een project ondersteund door het INTERREG-programma, wordt een intelligent instrument voor klinisch gevalideerde bewegingsbeoordeling, diagnose, en monitoring van beweging vanuit huis ontwikkeld. In dit project refereert het woord “diagnose” naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve bewegingsbeoordeling van de patiënt. Het project richt zich op patiëntenpopulaties met (neuro)motorische beperkingen.

In dit project richten we ons op drie specifieke doelgroepen: beroerte patiënten die thuis revalideren, patiënten die thuis revalideren als gevolg van de plaatsing van een heup- of knieprothese, en patiënten met bewegingsbeperkingen als gevolg van de ziekte van Parkinson. We gaan een instrument ontwikkelen dat de patiënten in staat stelt om (een deel van) hun behandeling thuis te ondergaan. Dit heeft als resultaat dat hun bewegingen meer en beter kunnen worden gemonitord, dat zorgverleners deze bewegingen kunnen evalueren en dat er minder klinische behandelingen noodzakelijk zijn. Dit verlaagt de kosten van de gezondheidszorg en daarnaast vermindert het de fysieke en mentale belasting van de behandelingen voor deze vaak minder mobiele patiënten.

De fysieke en mentale belasting van behandelingen is met name een urgent probleem in het noorden van de Duits-Nederlandse grensregio als gevolg van een relatief sterk vergrijsde bevolking in combinatie met soms lange afstanden tot gespecialiseerde zorg. Het afleggen van deze afstanden is met name zwaar voor patiënten die (neuro)motorisch beperkt zijn. Het instrument zal in een iteratief proces worden ontwikkeld. Het project consortium bestaat uit Twente Medical Systems international, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Roessingh Research and Development, InterMedCon, Statex en Universitätsklinikum der WWU Münster.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.794.389,74 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Twente Medical Systems International

Projectpartners

Roessingh Research and Development, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Intermedcon, Statex Produktions & Vertriebs GmbH, Universitätsklinikum der WWU Münster, ItoM Medical,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 120.750,01 €
EFRE / EFRO 897.194,27 €
Provincie Overijssel 49.777,27 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 74.665,37 €
Twente Medical Systems International 147.115,06 €
Intermedcon 198.899,50 €
MB Niedersachsen 0,00 €
Universitätsklinikum der WWU Münster 26.073,69 €
Roessingh Research and Development 27.351,19 €
Statex Produktions & Vertriebs GmbH 52.049,73 €
ItoM Medical 76.070,00 €
MWIDE NRW 124.443,65 €