Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SpoorRegio / SchienenRegio

SpoorRegio - Studie naar de optimalisatie van de grensoverschrijdende spoorverbindingen in het Euregio-gebied

Het in 2018 afgeronde project “EUREGIO SpoorRegio“ richtte zich op de verbetering van de internationale, grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in het EUREGIO-gebied op en rondom het traject Amsterdam – Berlijn. De ontwikkeling en verbetering van hogesnelheidstreinverbindingen wordt door de Europese Unie als belangrijk aspect benoemd. Onderzocht werden maatregelen die bijdragen aan verkorting van de reistijd, verhoging van de frequentie en de verhoging van de betrouwbaarheid van de grensoverschrijdende treinverbindingen op de Berlijnlijn en de grensoverschrijdende interregionale secundaire trajecten. De urbane en landelijke gebieden in het EUREGIO-gebied moeten zo efficiënt mogelijk met elkaar worden verbonden. De deelnemende partners zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het spoornet in de grensregio en hebben daarvoor gezamenlijke onderzoeken met concrete voorstellen voor verbeteringen nodig. Bovendien kan door middel van de studie de zichtbaarheid en het belang van grensoverschrijdend spoorvervoer op een nationale schaal worden duidelijk gemaakt. De resultaten van de studies zijn aan de betrokken partijen gepresenteerd en in de regionale overlegorganen ingebracht. Daarbij werden de mogelijkheden voor een subsidie door het TEN-T programma in beeld gebracht, omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn deel uitmaakt van de North Sea Baltic corridor binnen dat programma.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

399.092,89 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 1.7.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Partner Provincie Overijssel

Projectpartners

Bentheimer Eisenbahn AG, Zweckverband SPNV Munsterland (ZVM),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Overijssel 19.954,64 €
Stad Osnabruck 4.390,46 €
Stadt Munster 4.390,46 €
MWIDE NRW 26.342,77 €
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 2.195,23 €
Zweckverband SPNV Munsterland (ZVM) 35.123,69 €
Bentheimer Eisenbahn AG 4.390,46 €
Partner Provincie Overijssel 40.699,57 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 4.390,46 €
Provincie Drenthe 4.390,46 €
Provincie Gelderland 19.954,64 €
Industrie- und Hannelskammer Osnabruck/Emsland/Grafschaft Bentheim 2.195,23 €
Regio Twente 13.171,38 €
MB Niedersachsen 13.566,52 €
EFRE / EFRO 199.546,45 €
Landkreis Osnabruck (WIGOS) 4.390,46 €