Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

UNLOCK

Personeel over de grens -Grensoverschrijdend ontsluiten van vakkrachten voor MKB en stimuleren van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van werkzoekenden

Het MKB in het grensgebied ondervindt, in vergelijking met bedrijven op centrale locaties, nadelen bij het werven van werknemers. Verschillen in taal, cultuur, plaatsingssystemen en wetgeving maken de werving van personeel over de grens complex.
Om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten (demografische veranderingen!) en conjuncturele schommelingen beter op te vangen, heeft UNLOCK vraag en aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt door middel van diverse maatregelen samengebracht.
Enerzijds werden verschillende marketingactiviteiten uitgevoerd, zoals deelname aan jobbeurzen en andere spraakmakende evenementen (met name in het kader van GrensWerk). Daarnaast zijn diverse factsheets en informatiemateriaal ontwikkeld en zijn redactionele bijdragen gepubliceerd in de gedrukte en internetmedia, op radio en televisie en in sociale media om door meer kennis een positieve houding ten aanzien van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bereiken. Ook werd een gezamenlijke website voor de GrensInfoPunten ontwikkeld, die belangrijke informatie over de thema’s werken, wonen en studeren in het buurland samenbrengt.
Partners en netwerken op het gebied van werk, plaatsing en opleiding werden samengebracht in één platform. Ook werden bestaande regionale en bovenregionale contacten met bijvoorbeeld de arbeidsbureaus, lokale overheden, universiteiten, het EURES-netwerk, het grensnetwerk en de contacten met andere grensinformatiepunten geconsolideerd en benut. De intensivering van de samenwerking met regionale bemiddelingsinstanties heeft bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van GrensWerk, waarin de arbeidsbureaus, de gemeente Enschede en het Werkplein Twente, UWV en EUREGIO onder één dak samenwerken.
Daarnaast werd bij EUREGIO een GrensInfoPunt opgericht als centraal regionaal contactpunt (frontoffice) voor werkgevers en werknemers met vragen in verband met wonen, werken, ondernemen en studeren in het buurland. Ongeveer 1.300 ondernemers en meer dan 17.000 mensen werden geadviseerd door de GrenzInfoPunt. De advisering vond enerzijds plaats in het centrale contactpunt van EUREGIO, maar ook tijdens 228 externe spreekuren met in totaal 4.848 bezoekers. Tot slot werden ongeveer 170 informatiebijeenkomsten voor werknemers en werkgevers georganiseerd en 14 deelprojecten over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de erkenning, goedgekeurd en begeleid.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.175.578,99 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.4.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
EUREGIO 28.697,74 €
Provincie Gelderland 163.508,21 €
Kreis Steinfurt 35.833,00 €
MWIDE NRW 218.010,86 €
Landkreis Emsland 17.500,00 €
Regio Achterhoek 46.583,00 €
Kreis Borken 75.250,00 €
MB Niedersachsen 109.015,62 €
EFRE / EFRO 1.087.264,29 €
Gemeente Hardenberg 26.875,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 60.200,00 €
Provincie Overijssel 163.508,27 €
Regio Twente 143.333,00 €