Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Unterrichtsmaterial D-NL / Lesmateriaal D-NL

Kennis van Nederland en Duitsland: Lesmateriaal voor de HAVO/VWO – bovenbouw

In het kader van dit project zal er voor de bovenbouw van de Gymnasien en de Gesamtschulen in de Bondsrepubliek en voor de bovenbouw van het HAVO/VWO in Nederland lesmateriaal ontwikkeld worden. Met betrekking tot Duitsland gaat het om materiaal voor de vakken geschiedenis, sociale wetenschappen, aardrijkskunde en Nederlands en met betrekking tot de Nederlandse scholen betreft het vergelijkbare vakken uit de profielen Cultuur en Maatschappij resp. Economie en Maatschappij. Het lesmateriaal moet zowel geschikt zijn voor onderwijs over Nederland en Duitsland apart als ook voor het vergelijkende onderwijs. Tevens dient het de thematische voorbereiding van uitwisselingsprojecten tussen scholen. In principe wordt het materiaal voor beide landen in beide talen beschikbaar gesteld, zodat het zowel in Nederland als ook in Duitsland in het vreemdetalenonderwijs kan worden ingezet. Naast het te ontwikkelen lesmateriaal voor de scholieren zal er voor de docenten aanvullend didactisch materiaal samengesteld worden om de gebruiksvriendelijkheid tijdens de lessen te verhogen.

Het gebruik van het lesmateriaal op scholen in Nederland en in de Duitse deelstaten met ,Niederlande-Schwerpunkt’ wordt gegarandeerd door de verantwoordelijke autoriteiten van de schoolinspectie op officiële kanalen. Deze zijn vertegenwoordigd in het project.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

361.493,34 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Projectpartners

Nuffic, Duitsland Instituut Amsterdam,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 12.262,45 €
Provincie Gelderland 18.393,68 €
Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 103.042,53 €
EFRE / EFRO 177.556,58 €
Nuffic 3.659,76 €
Duitsland Instituut Amsterdam 3.659,76 €
MWIDE NRW 24.524,90 €
Provincie Overijssel 18.393,68 €