Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Verwaltungsbehörde

Managementautoriteit INTERREG V

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

De managementautoriteit is tegenover de EU-Commissie verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het samenwerkingsprogramma overeenkomstig het beginsel van deugdelijk financieel beheer en de desbetreffende wetgeving (bijv. EU- en nationale wetgeving). De taken van de managementautoriteit worden in artikel 125 van Verordening (EU) 1303/2013 vastgelegd. De managementautoriteit houdt toezicht op de correcte uitvoering van de door haar gedelegeerde taken.

De managementautoriteit is gevestigd bij het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Digitalisierung und Energie des Landes NRW.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

650.000,00 €

Projectlooptijd

1.8.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

MWIDE NRW

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 341.116,71 €
MB Niedersachsen 54.689,33 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 123.051,07 €
MWIDE NRW 131.142,89 €