Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Watten-Agenda

Binationale agenda voor de realisatie van de strategie voor duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee

Met het INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’ heeft de grensoverschrijdende samenwerking binnen de Waddengebied tussen 2015 en 2019 een nieuwe, resultaatgerichte structuur gekregen. Centraal stond het ontwikkelen van een duurzame vorm van toerisme die gericht is op het behouden en beschermen van het werelderfgoed. Het project was onderverdeeld in vier takenpakketten. De afzonderlijke maatregelen uit deze pakketten leverden een bijdrage aan het ontwikkelen van duurzaam toerisme. De focus lag hierbij op het stimuleren van het bewustzijn en het enthousiasme voor de Waddenzee, op kennis en kennisoverdracht over de Waddenzee, op het combineren van duurzame belevenissen met de Waddenzee en op communicatie over dit unieke en kwetsbare natuurgebied in de regio en daarbuiten. Voor het grensoverschrijdend realiseren van deze takenpakketten heeft de projectgroep diverse maatregelen geïnitieerd en gecoördineerd. Behalve een groot aantal wadwandelingen werden er bijvoorbeeld ook evenementen georganiseerd rond de Dag van het Wad/Welterbe-Geburtstag. Zowel de lokale bevolking als bezoekers konden hieraan deelnemen. Workshops voor restaurateurs over regionale producten en seizoenproducten leidden en passant tot meer kennis over de Waddenzee. Ook fietsvakantiegangers en wandelaars profiteerden van de maatregelen. Voor de nieuwe, 423 km lange Wadden-/Watten-Route is grensoverschrijdend kaartmateriaal ontwikkeld en er is een nieuwe wandelapp gelanceerd. Om vooral bij jongere generaties het bewustzijn van de kwetsbaarheid van het natuurgebied te vergroten, waren veel acties speciaal gericht op kinderen en jongeren. Voorbeelden hiervan waren een grensoverschrijdende scholierenuitwisseling met projectdagen, Junior Ranger Camps en kinderboeken met verhalen over het wad.

De zes projectpartners van de ‘Wadden-Agenda’ waren Marketing Groningen, de provincie Fryslân, Die Nordsee GmbH, de Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, de Internationale Dollard Route e. V. en Ostfriesland Tourismus GmbH als lead partner. Het projectgebied besloeg aan Nederlandse kant de kust van de provincies Fryslân en Groningen, aan Duitse kant het gebied van Oost-Friesland tot aan de Weser en omvatte ook het binnenland met zijn maritieme karakter. Voor het realiseren van de takenpakketten beschikte de projectgroep gedurende de subsidieperiode over in totaal ca. 2,6 miljoen euro. Ook na afloop van het project profiteert het grensoverschrijdende Waddengebied van het ontwikkelde recreatieaanbod, maar vooral van de nieuwe structuren en de intensieve samenwerking tussen de projectpartners en andere betrokken. Het project wordt voortgezet met het ‘Wadden-Agenda 2.0’-project. Hierin willen de projectpartners met nieuwe, innovatieve takenpakketten een kwaliteitsimpuls geven aan de grensoverschrijdende duurzame samenwerking in het Waddengebied.

Bekijk hier het eindrapport


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.607.256,23 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 30.9.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Ostfriesland Tourismus GmbH

Projectpartners

Provincie Fryslân, Die Nordsee GmbH, Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Internationale Dollard Route e. V., Marketing Groningen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Marketing Groningen 86.980,91 €
Die Nordsee GmbH 139.499,27 €
Ostfriesland Tourismus GmbH 248.188,74 €
MB Niedersachsen 260.147,62 €
EFRE / EFRO 1.300.738,08 €
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 61.921,65 €
Provincie Groningen 83.247,24 €
Partner provincie Fryslân 187.601,01 €
Provincie Fryslân 176.900,38 €
Internationale Dollard Route e. V. 62.031,33 €