Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-PROJECT

ID3AS

Projecten in beeld

ID3AS: Sensortechnologie toegankelijk maken voor bedrijven

Om het innovatievermogen in de grensregio te vergroten is het INTERREG-project ID3AS in samenwerking met verschillende partijen met ondersteuning van de Europese Unie, opgericht. Het INTERREG-project heeft als doelstelling de toepassing van sensortechnologie in de grensregio verder te ontwikkelen en het gebruik voor regionale bedrijven toegankelijk te maken. Sensortechnologie is belangrijk voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen en behoort in Nederland tot een van de speerpunten binnen het topsectorenbeleid.

Sensortechnologie kan op veel verschillende manieren worden toegepast en is bepalend voor economische versterking en innovatiekracht van bedrijven. Toch behoort deze ontwikkeling voor veel bedrijven vaak niet tot de prioriteit, waardoor bedrijven het risico lopen om concurrentievermogen te verliezen.

Het primaire doel van het INTERREG-project ID3AS is dan ook om het gebruik van sensortechnologie toegankelijk te maken voor verschillende toepassingen binnen regionale bedrijven. Door middel van het adviseren van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van een aantal sleutelprojecten wil het project het gebruik van sensortechnologie toegankelijk maken.

Sleutelprojecten laten praktijktoepassingen zien

Een voorbeeld van een sleutelproject binnen het INTERREG-project ID3AS is de ontwikkeling van een systeem voor parkinsonpatiënten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De Ziekte van Parkinson kenmerkt zich door het afsterven van hersencellen. Veel parkinsonpatiënten ervaren een verandering in spraak, wat behalve belastend, ook een groot risico voor de patiënt is. Van hieruit is de behoefte ontstaan om een “spraakanalyse” te ontwikkelen. Het doel is om een systeem te ontwikkelen dat patiënten thuis kunnen gebruiken om verandering in spraak waar te nemen en te verbeteren. Artsen ontvangen de resultaten van de analyse en kunnen op afstand aanpassingen aanbrengen in het systeem, waardoor patiënten door training hun spraak kunnen verbeteren, o.a. door het gebruik van “serious gaming”, een app, waarmee patiënten thuis kunnen oefenen.

Een ander voorbeeld van een sleutelproject is “de intelligente leefomgeving”. Hierbij gaat het om de verbetering van leef,- woon- en werkomgeving. Het doel van dit project is het leven van mensen met een zorgbehoefte comfortabeler en veiliger te maken. Dit project is vernieuwend door de ontwikkeling van sensortechnologie die verschillende leefomgevingen met elkaar verbindt. Een voorbeeld is een geïntegreerde sensortechnologie in de vloer, ter detectie van het onwel worden. Dit kan worden toegepast in ziekenhuizen, zorginstellingen en in een woonomgeving.

INTERREG-projecten op de Hannover Messe

Het INTERREG-project ID3AS is dit jaar ook vertegenwoordigd op de Hannover Messe. Op 24 tot en met 28 april 2017 vindt de technologiebeurs plaats, waar men het nieuwste van het nieuwste op technologisch gebied kan bewonderen. Ook verschillende INTERREG-projecten, waaronder ID3AS, zijn aanwezig.

Het INTERREG-project ID3AS wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen en Overijssel. Meer informatie over het project en over de deelnamemogelijkheden vindt u op de projectwebsite onder https://www.hs-osnabrueck.de/de/id3as/