Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-PROJECT

HIGH POTENTIALS CROSSING BORDERS

Projecten in beeld

De wereld wordt steeds kleiner: grenzen vervagen en studenten kunnen vaak makkelijk voor een half jaar in het buitenland studeren. Toch is het nog niet altijd vanzelfsprekend om over de grenzen van een land heen te kijken. Het INTERREG-project, mede gesteund door de Europese Unie, “High Potentials Crossing Borders” wil hier verandering in brengen. In het project hebben studenten van de hogescholen Fontys Venlo, Zuyd Hogeschool, Hochschule Düsseldorf en Hochschule Niederrhein, de kans om tijdens hun studie al de eerste contacten te leggen met een Euregionale werkomgeving.

Het grensoverschrijdende project maakt het mogelijk dat studenten, in hun tweede studiejaar, intensieve contacten opdoen met (eu)regionale werkgevers. Het project bestaat uit meerdere activiteiten. Zo zullen studenten bijvoorbeeld taalkundig en cultureel worden klaargestoomd voor het verder projectverloop, door middel van cursussen. Ook worden Duitse en Nederlandse studenten in groepen samengevoegd zodat ze taalkundig van elkaar kunnen leren.

De kern van het project is het mentorprogramma. Binnen het project krijgen studenten de kans om acht maanden via een mentor uit het MKB, de grensregio te leren kennen. Studenten van Duitse hogescholen worden gekoppeld aan Nederlandse mentoren, en omgekeerd. Voor studenten is dit de ultieme kans om kennis te maken met toekomstige werkgevers.

Zowel de studenten als de deelnemende mentoren ervaren tijdens het project wat het betekent om in de grensregio te werken en hebben de mogelijkheid om hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden.

Het project, dat ontworpen is voor 400 deelnemers (studenten en ondernemers), moet ervoor zorgen dat er over nationale grenzen heen wordt gekeken. Het is van belang om bekend te raken met de cultuur en taal van het buurland en nader tot elkaar te groeien.

Professionele grensoverschrijdende netwerken tussen Duitsland en Nederland zijn essentieel om alle mogelijkheden te benutten, die de grensregio te bieden heeft. Het project bouwt met alle deelnemers een alumni-netwerk op, waardoor deelnemers binnen het project met elkaar in contact blijven en connecties worden uitgebouwd en onderhouden.

Het INTERREG-project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie, de provincie Limburg en Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW.