Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-PROJECT

Euregio-Xperience

Projecten in beeld

Nieuwe (werk-)ervaringen opdoen, een andere taal en cultuur leren kennen en nieuwe mensen ontmoeten, het wordt steeds meer gedaan en steeds vaker is het een enorme pre als studenten buitenlandervaring opdoen. Voor mbo-studenten die niet graag een lange periode weg willen, en dichtbij huis willen blijven, biedt het project euregio-Xperience een goed alternatief. Het project probeert jongeren een duwtje in de richting van het buurland te geven door het aanbieden van interculturele workshops, sollicitatietrainingen en taalcursussen.

Gebleken is dat nog weinig mbo-studenten een kijkje nemen over de grens, terwijl het zoveel mogelijkheden biedt. Door een stage te lopen in het buurland leer je de taal, de gewoontes en de bedrijfscultuur van het land kennen en komen leerlingen van beide zijden van de grens met elkaar in contact. Het project richt zich alleen op mbo-scholieren, naar eigen zeggen omdat deze leerlingen vaak meer moeite hebben met zelf deze stap te maken. Door de aanbiedingen van het project ontstaat er meer grensoverschrijdende uitwisseling.

In Duitsland is er in sommige sectoren gebrek aan vakgericht personeel. In samenwerking met het project euregio-Xperience kan dit probleem worden opgelost. Door samenwerkingen aan te gaan met Duits en Nederlandse MKB, komen bedrijven in contact met vakmensen in opleiding. Andersom worden de studenten geholpen bij hun zoektocht naar een stageplaats in Duitsland of Nederland.

Het project euregio-Xperience is in trek onder de studenten. In het eerste jaar van het project namen 250 leerlingen uit Duitse Berufkollegs deel aan een cursus Nederlands.

Door het creëren van toegang tot het onderwijs en stageplaatsen voor leerlingen wordt de drempel naar de arbeidsmarkt in het buurland later ook lager. Door hindernissen die nu nog bestaan, bijvoorbeeld de taal, zullen studenten minder snel de stap over de grens nemen. De organisatie van een grensoverschrijdend netwerk van MBK waar mbo-leerlingen stageplekken kunnen krijgen moet ervoor zorgen dat leerlingen uiteindelijk toch de keuze maken over de grens te werken.

Uitwisseling van studenten zorgt voor meer grensoverschrijdende samenwerking en brengt Duitsland en Nederland nog dichter bij elkaar.

Het project euregio-Xperience wordt gefinancierd door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de MWEIHM NRW en Provincie Limburg.