Alles over Interreg VI

INTERREG VI

PROJECTEN IN BEELD

INTERREG-PROJECT

MARIGREEN

PROJECTEN IN BEELD

Een schoner milieu en efficiënter omspringen met hulpbronnen en energie is een van de speerpunten van de Europese Unie. Ook in de scheepsvaart is dit een belangrijk thema. Het INTERREG-project MariGreen houdt zich bezig met de ontwikkeling en realisatie van GreenShipping-technologieën en -ontwikkelingen in het Duits-Nederlandse grensgebied. GreenShipping zijn ontwikkelingen gericht op een emissie-armere en milieuvriendelijkere scheepvaart.

De scheepvaart is lange tijd achter gebleven als het gaat om de reductie van emissies, maar strengere milieueisen voor de binnenvaart zullen dit gaan veranderen. Bovendien is de verwachting dat door het stijgende transportvolume de emissies in de scheepvaart zullen toenemen.

Het INTERREG-project MariGreen onderzoekt hoe een schoner milieu gerealiseerd kan worden door het gebruik van andere, efficiëntere energiebronnen. Met name innovatieprojecten kunnen hierbij helpen. Zo wordt er binnen het project gewerkt aan de ontwikkeling van het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart. LNG is complex in gebruik, maar wordt gezien als de brandstof voor de toekomst, omdat het schoner is dan diesel.

Een andere sector waar MariGreen zich op richt is het gebruik van windenergie in de commerciële scheepvaart. Kleine scheepvaart aan kusten en tussen Waddeneilanden blijkt van groot belang voor de economische en sociale ontwikkeling. Het project gaat een Green Water Taxi ontwikkelen, die op lucht- en motoraandrijving vaart, zoals ook te zien is bij verschillende zeilboten. De Green Water Taxi wordt gebouwd om kleine lasten te vervoeren tussen vaste wal en eilanden en wordt aangedreven door een hybride elektrische motor met aanvullende windkrachtondersteuning, zodat er op korte trajecten gevaren kan worden, zonder extra brandstof te verbranden. Wie weet vaart u binnenkort wel “schoon en groen” naar een van de Waddeneilanden!

Voor het project MariGreen is juist de samenwerking tussen Nederland en Duitsland van groot belang. In het project wordt gebruik gemaakt van grensoverschrijdende kennis en ervaring op het gebied van GreenShipping. De uitdagingen voor de maritieme economie aan beide kanten van de grens zijn heel vergelijkbaar en vullen elkaar daardoor goed aan.

Door financiële ondersteuning van de Europese Unie in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en mede door ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de Provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel kan het project de mogelijkheden voor een groenere, schonere en innovatievere toekomst onderzoeken.