Alles over Interreg VI

INTERREG VI

PROJECTEN IN BEELD

INTERREG PROJECT

WADDEN-AGENDA

PROJECTEN IN BEELD

De Waddenzee en het Waddengebied; bij bewoners en bezoekers geliefd om de recreatiemogelijkheden. Uitwaaien aan het strand of wadlopen zijn enkele voorbeelden van wat het natuurgebied te bieden heeft. Nergens anders ter wereld heeft zich, onder invloed van getijden, zo’n divers landschap in deze omvang ontwikkeld. Wind en water zijn de vormgevende krachten van de natuur; getijden en stormvloeden zorgen voor een hoog dynamiek. De natuurlijke geologische processen in de Waddenzee draaien ongestoord door. Eilanden, zandbanken, geulen, kanalen, slikken, schorren en duinen worden permanent omgevormd – er is dus altijd iets nieuws te ontdekken. De Waddenzee laat op een unieke manier zien hoe planten en dieren zich aan het steeds veranderende landschap aanpassen. Meer dan 10,000 soorten dieren en planten bewonen het gebied. Niet voor niets is het Waddengebied sinds 2009 uitgeroepen tot het wereldnatuurerfgoed. Een unieke status voor het gebied, dat vraagt om bescherming, met name omdat het gebied een aantrekkelijk en drukbezochte bestemming is voor toerisme.

Het INTERREG-project “Wadden-agenda” zet zich dan ook grensoverschrijdend in voor de bescherming en behoud van de Waddenzee en het Waddengebied, onder andere door de inzet van duurzaam toerisme. Het project is gebaseerd op de strategie “duurzaam toerisme in de bestemming Waddenzee”, een publicatie uit het jaar 2014 die in samenwerking met natuurbescherming en toeristische organisaties in stand is gekomen.

Het doel van het project is om een duurzaam Waddenzee toerisme in het Waddenzeegebied te ontwikkelen. Het natuurgebied leent zich onder andere voor prachtige wandel- en fietstochten. In het project worden duurzame activiteiten, zoals wandelen en fietsen, sterker met het thema Werelderfgoed Waddenzee verbonden. Op basis hiervan zijn er vier kernthema’s ontwikkeld binnen het project, waaronder “wereldnatuurerfgoed als wandelroute”. Nieuwe routes worden op basis van bestaande routes ontwikkeld en schenken veel aandacht aan het thema Waddengebied als Werelderfgoed. Daarnaast wordt er een grensoverschrijdende Wandelapp ontwikkeld met wandelinformatie en een kaart van het werelderfgoed gebied.

Als innovatieve nieuwe wandelroute wordt het wandelaanbod in het gebied vergroot, door de ontwikkeling van “Kinderroutes” in verschillende kustgemeenten aan de Waddenzee. In samenwerking met basisscholen worden deze kinderroutes ontwikkeld, zo zijn kinderen niet alleen de gebruikers maar ook deels de ontwikkelaars!

Bij wijze van proef komt er eveneens nieuwe duurzame Waddenzee fietsroutes langs de Duits-Nederlandse kust. Door het bestaande fietsaanbod te verbinden met het werelderfgoed, bijvoorbeeld door het versterken van informatie over de natuurlijke omgeving, creëert het project het besef wat een bijzonder gebied het Waddengebied is.

Een ander belangrijk doel van het project is de grensoverschrijdende ontwikkeling en samenwerking op het gebied van kennis over het wereldnatuurerfgoed. Duitse en Nederlandse opleidingsinstituten, horeca en toeristische organisaties zullen hierbij betrokken worden om ervoor te zorgen dat het gebied duurzamer wordt.

Al met al zullen er veel meer maatregelen genomen worden om het Waddenzeegebied duurzamer te ontwikkelen. De vier belangrijkste doelstellingen van het project zijn (1) bewustmaking van en enthousiasmering voor de Waddenzee vergroten; (2) kennis en de vorming van een kennisnetwerk over de Waddenzee ontwikkelen; (3) het verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee; en (4) de communicatie over de Waddenzee buiten de regio vergroten.

Door financiële ondersteuning van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door medefinanciering van Niedersächsische Staatskanzlei, Provincie Fryslan en Provincie Groningen kunnen de geformuleerde doelstellingen van het project behaald worden.