Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-PROJECT

MIND

Projecten in beeld

De sterkte vergrijzing, de toename van chronisch zieken, het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel, de groeiende vraag naar zorg-op-maat en de opkomst van nieuwe ziektebeelden zijn grote maatschappelijke uitdagingen. Het INTERREG-project MIND faciliteert en ondersteunt de samenwerking tussen Duitse en Nederlands MKB bij de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op deze uitdagingen in de zorg.

Het INTERREG project MIND richt zich op MKB in het Duits-Nederlandse grensgebied. In beide landen zijn er verschillende initiatieven die innovatie in de zorgsector kunnen verbeteren, maar deze worden vaak nog niet grensoverschrijdend uitgevoerd. Door Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden op dit gebied aan te gaan, worden groei en ontwikkeling voor deze innovaties – en voor het grensgebied – gestimuleerd.

Het project richt zich op twee hoofdactiviteiten, namelijk het uitvoeren van zes innovatieve projecten en daarnaast ook het ontwikkelen van 18 nieuw grensoverschrijdende projecten. Mkb’ers in het grensgebied kunnen zich bij het project aanmelden als zij een idee hebben voor een zorginnovatie.

Het project MIND werkt aan zes projecten, waaronder het project “smart glasses for elderly”. Dit innovatieve project zou een rol kunnen gaan spelen bij veelvoorkomende problemen en ziekten bij ouderen, en met name voor aandoeningen als de ziekte van Parkinson en slechtziendheid. De combinatie van smart glasses met andere sensoren en bewegingsondersteuning, kan het gehandicapten en patiënten met de ziekte van Parkinson helpen in het dagelijks leven. Bewegings- en houdingsondersteuning, persoonsherkenning, geheugenondersteuning en andere cognitieve taken kunnen met de inzet van Smart glasses verlicht worden. Dit verbetert de kwaliteit van leven voor patiënten en kan andere complicaties verminderen.

Een ander voorbeeld van een innovatief project binnen MIND is het project “Dialyse 2.0”. De huidige behandeling voor patiënten met slechte nieren (nierinsufficiëntie), nog voor een eventuele transplantatie, bestaat uit dialyseren. Deze behandeling is belastend voor de patiënt. Na gemiddeld 5 jaar is alsnog een transplantatie noodzakelijk. Het project “Dialyse 2.0.” wil daar verandering in brengen. De ontwikkeling van een zogenoemde ABD bloedfilter, zorgt voor een verbetering van de dialysebehandeling. Uiteindelijke ontwikkelingen moeten zorgen voor een lagere dialysedosis en dat er minder medicijnen toegediend hoeven worden. Bovendien wordt de overleving van patiënten hoger en de kwaliteit van leven beter.

Heeft u zelf ook een goed idee voor grensoverschrijdende zorginnovatie? Het project biedt ook nieuwe samenwerkingen aan met MKB uit Nederland en Duitsland, die een subsidie kunnen aanvragen voor een potentieel onderzoek. Meer informatie over het INTERREG project MIND en de mogelijkheden voor subsidie voor een onderzoek kunt u ook vinden op de website van het project www.mind-euregio.eu.

De Europese Unie ondersteunt het project middels het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland in het kader van Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), samen met het Ministerie van Economische Zaken, MWEIMH NRW, Niedersächsische Staatskanzlei, Provincie Gelderland en Provincie Overijssel.