Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Ruimte voor water, natuur en recreatie in het Dinkeldal

Start werkzaamheden herinrichting

Dinkel Losser - Gronau

Ruimte voor water, natuur en recreatie in het Dinkeldal

Aannemer NEGAM uit Oldenzaal is in opdracht van waterschap Vechtstromen gestart met de werkzaamheden van het project herinrichting Dinkel Losser-Gronau. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter terug. De afgelopen jaren heeft het waterschap, in overleg met omwonenden en samen met partners gewerkt aan het ontwerp. Nu is het tijd om de plannen te realiseren.

Wat gaan wij doen?

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Het Dinkeldal is hier één van. Daarom starten wij met de uitvoering van de herinrichting van de Dinkel tussen Losser en Gronau. Naast het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur, worden de oevers natuurvriendelijk ingericht en wordt de rivier smaller gemaakt. Ook worden er nieuwe meanders (bochten) aangelegd. Zo ontstaat er meer ruimte voor de natuurlijke loop van het water, waarbij de Dinkel aan de ene kant oever stukjes land wegneemt en aan de andere kant weer stukjes land toevoegt. Op deze manier verandert de loop van de rivier continu, net als het aangrenzende landschap. Voor planten en dieren ontstaat een nog  betere leefomgeving.

Samenwerking/Financiering

Samen met de provincie Overijssel, onze Duitse partners, waaronder Kreis Borken, gemeente Losser en Staatsbosbeheer werken wij vanuit de opgaven van de Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water aan een natuurlijke en klimaatbestendige rivier. Nettie Aarnink, dagelijks bestuurder van het waterschap zegt hierover: “De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier. Een belangrijke uitdaging is het verbeteren van de waterkwaliteit in Nederland én Duitsland. Daarom werken wij nauw samen met Kreis Borken en andere Duitse partners.” Hubert Grothues bestuurder van Kreis Borken benadrukt “Rivieren en beken zijn markante verbindende elementen in ons Duits-Nederlandse grensgebied. Aan beide zijden van de grens is het de uitgesproken bedoeling ze als waardevolle ecologische systemen te behouden en verder te ontwikkelen. Daarom werken wij – de verantwoordelijke Duitse en Nederlandse instellingen – al vele jaren grensoverschrijdend samen op het gebied van waterbeheer”.

De gemeente Losser verlegt het LAGA-fietspad om ruimte te maken voor natuur en water. Daarnaast is met dit plan de mogelijkheid ontstaan om een betere fietsroute tot aan het centrum van Losser te realiseren.

Planning

De aannemer is begonnen met de werkzaamheden in het gebied tussen de grens met Duitsland en de Weertsbrug. Bijna gelijktijdig starten ze in het gebied tussen de Weertsbrug in Glane en de Zoekerbrug in Losser. In 2022 starten de werkzaamheden in het gebied tussen de Zoekerbrug en Hoofdstraat (N731) in Losser.

Het project ontvangt een financiële bijdrage van de provincie Overijssel, Kreis Borken, gemeente Losser en van het Interreg VA programma Deutschland-Nederland in het kader van het grensoverschrijdende project Living Vecht-Dinkel.

Het Dinkelboek van Doris Röckinghausen

Boekpresentatie: “Dinkel – Die mit den Grenzen spielt – Het spelen met de grenzen”

Watergraaf Stefan Kuks van Waterschap Vechtstromen en Landrat van Kreis Borken Dr. Kai Zwicker: “Het boek nodigt uit om het rivierenlandschap van de Dinkel met zijn vele facetten te ontdekken en maakt duidelijk hoe zinvol het is om samen voor deze rivier te zorgen en deze ecologisch vorm te geven” / Speciaal ontworpen GPS-fietsroute langs de Dinkel inbegrepen

Eeuwenlang is de Dinkel een verbindend element geweest tussen Nederland en Duitsland. In het kader van het grensoverschrijdende Interreg-project “LIVING-Vecht-Dinkel” heeft de Kreis Borken samen met het Waterschap Vechtstromen en met steun van de Landkreis Grafschaft Bentheim het boek “Dinkel – Die mit den Grenzen spielt – Het spelen met de grenzen” gerealiseerd. “Het boek nodigt nu uit om het rivierenlandschap van de Dinkel met zijn vele facetten te ontdekken en maakt duidelijk hoe zinvol het is om samen voor deze rivier te zorgen en haar ecologisch vorm te geven”, stellen Landrat dr. Kai Zwicker en prof. dr. Stefan Kuks, Watergraaf van het Waterschap Vechtstromen, in hun voorwoord.

“Vooral de vele indrukwekkende foto’s en ook de persoonlijke verhalen van de mensen langs de Dinkel spreken mij erg aan”, vertelde Landrat Dr. Kai Zwicker van Kreis Borken enthousiast bij de officiële presentatie van het boek in de watermolen Heek-Nienborg, die aan de Dinkel gelegen is. Niet alleen de inhoud van het boek weerspiegelt het bijzondere karakter van de rivier, maar vooral de titel die tot stand kwam na een lange brainstormsessie: “De Dinkel trekt zich niets aan van de grens – soms ligt zij aan de ene kant, soms aan de andere”, zo verklaarde Doris Röckinghausen, auteur van het Dinkelboek.

Een andere bijzonderheid is dat de “tour-expert” Hans Brune uit Raesfeld een ongeveer 110 kilometer lange GPS-fietsroute voor het boek heeft ontworpen – van de bron in Rosendahl-Holtwick in de Kreis Coesfeld tot de monding in de Vecht in Neuenhaus in het graafschap Bentheim. Inwoners kunnen zo de schrijfster van het boek vergezellen op haar internationale reis langs de Dinkel, van de bron tot aan de monding. Aan de binnenzijde van de kaft van het boek staat een QR-code waarmee de fietsroute kan worden opgeroepen.

Geïnteresseerde inwoners kunnen een aanvraag indienen om het boek te ontvangen door te mailen naar info@vechtstromen.nl .”We zijn blij dat we met het boek de mensen dichter bij de natuur van de Dinkel kunnen brengen”, zegt Jessica Mach, die het project begeleidde voor de afdeling Natuur en Milieu van de Kreis Borken.