Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Startschot voor ‘TIA for CBC’

Territorial Impact Assessment for

Cross-Border Cooperation

Startschot voor ‘TIA for CBC’

Hoe kunnen we op de beste manier meten welke impact grensoverschrijdende samenwerking en programma’s zoals INTERREG Deutschland-Nederland in grensregio’s hebben? Met deze vraag houden zich op dit moment veel initiatieven en projecten in Europa bezig. Eén van deze projecten is het onderzoek ‘Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation (TIA for CBC)’ dat in de komende 12 maanden zal worden uitgevoerd. De officiële ‘kick-off’ van het onderzoek heeft onlangs bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve plaatsgevonden.

INTERREG Deutschland-Nederland heeft samen met partners uit in totaal 5 Europese grensregio’s bij het ESPON-programma een aanvraag voor het uitvoeren van ‘TIA for CBC’ gedaan. ESPON is een Europees programma dat met zijn activiteiten tracht de kennis en informatie over Europese ruimtelijke ontwikkeling te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het coördineren en zelf uitvoeren van onderzoek en dataverzameling. Het onderzoek ‘TIA for CBC’ wordt door een consortium van meerdere bedrijven en universiteiten uitgevoerd, onder leiding van Het Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR). Bij de kick-off bijeenkomst in Kleve heeft het consortium eerste ideeën voor het onderzoek gepresenteerd. Naast het ontwikkelen van een methode zullen in alle 5 grensregio’s casestudies over het meten van de impact van de grensoverschrijdende programma’s worden uitgevoerd.

INTERREG Deutschland-Nederland is van plan om met behulp van de resultaten van ‘TIA for CBC’ het monitoring- en evaluatiesysteem van het programma te versterken. Daarnaast hoopt het programma door betere kennis van de impact van de samenwerking in de toekomst nog doelgerichter te kunnen handelen en beter te kunnen communiceren in de grensregio.

De deelname van INTERREG Deutschland-Nederland aan ‘TIA for CBC’ wordt mede mogelijk gemaakt door MWIDE NRW, MB Niedersachsen en de Provincies Gelderland en Overijssel.

Meer over het ESPON-project ‘Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation (TIA for CBC)’ vindt u hier.