Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Uitwisseling op interregionaal niveau

bezoek INTERREG-delegatie

in het kader van Interact

Uitwisseling op interregionaal niveau

Op 15 en 16 januari 2020 heeft een 6-koppige delegatie met vertegenwoordigers van de INTERREG-programma’s Oostenrijk-Hongarije, Oostenrijk-Bayern, Oostenrijk-Tsjechië en Slovenië-Oostenrijk een bezoek gebracht aan het INTERREG-programma Duitsland-Nederland bij de Euregio Rijn-Waal.

Het doel van dit bezoek was elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen over vereenvoudigingen op programmaniveau, zoals vereenvoudigde kostenopties om de procedure en de administratieve lasten bij uitbetaling voor aanvragers verder te vereenvoudigen. De nadruk lag vooral op mini- en kleine projecten met sociaal-culturele activiteiten in de respectievelijke programmagebieden.