Alles over Interreg VI

INTERREG VI

VANUIT DE COLLEGEZAAL NAAR DE HOTSPOT VAN DE WETENSCHAP

INTERREG-PROJECT

BIO-ECONOMIE IN DE NON-FOOD SECTOR

VANUIT DE COLLEGEZAAL NAAR DE HOTSPOT VAN DE WETENSCHAP

Studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden/Leer brachten op woensdag 9 mei, de Dag van Europa, een bezoek aan de Hanzehogeschool, de ZAP faciliteit (Zernike Advancend Processing) en het biotechbedrijf Syncom. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de grensoverschrijdende samenwerking in het INTERREG VA-project “Bio-economie in de Non-Food sector”.

GRONINGEN/EMDEN -Gemeenschappelijk met professor Mark Rüsch brachten studenten Chemietechniek van de Hochschule Emden een bezoek aan de Zernike Campus, waar kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en voorzieningen op het gebied van groene chemie gevestigd zijn.

De studenten werden welkom geheten bij de Hanzehogeschool en kregen informatie over de Hogeschool, evenals over het grensoverschrijdende project “Bio-economie in de Non-Food sector” door projectleider Karin Eden. In dit project wordt onderzoek gedaan naar groene grondstoffen voor verschillende toepassingen. De studenten kregen onder andere een rondleiding bij de ZAP faciliteit. Deze faciliteit fungeert als proeftuin en vliegwiel voor verwaarding van biomassa en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland.

Tot slot presenteerde lector André Heeres (Biobased Chemie, Hanzehogeschool en tevens werkzaam bij het biotechbedrijf Syncom) de eerste resultaten van het project “De valorisatie en verwaarding van inhoudstoffen uit Tagetes”.

Tijdens de Dag van Europa stond het kennismaken en het verder vormgeven van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse Hogescholen centraal. Beide hogescholen zijn van plan, om in de toekomst vaker studenten uit te wisselen en gezamenlijk onderzoek te doen naar het gebruik van natuurlijke vetzuren (in plaats van petrochemische grondstoffen) voor de productie van materialen en plastics. Dit met als doel om materiaal van natuurlijke oorsprong te verwaarden naar hoogwaardige producten voor de chemische industrie (fijnchemie), voedingsmiddelen, cosmetica en de farmaceutische markt.

Meer informatie over het project en actuele thema’s zijn te vinden op: https://www.bioeco-edr.eu/nl/start