Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Verdere administratieve vereenvoudiging in het programma

Omgang met

digitale stukken

Verdere administratieve vereenvoudiging in het programma

Tot op heden was het voor projecten verplicht om bij een controle door de First Level Control de originele bewijsstukken te overleggen. Dit was in veel gevallen lastig en door de actuele omstandigheden omtrent corona is dit verder bemoeilijkt. Daarom heeft het Comité van Toezicht besloten dat vanaf 1 april 2021 deze maatregel wordt opgeschort. Bij een controle door de First Level Control van een uitbetalingsaanvraag die is ingediend vanaf 1 april 2021 volstaat nu het aanleveren van (digitale) kopieën van bewijstukken. Dit geldt zowel voor urenstaten alsook voor facturen en betaalbewijzen. De lead partner en de projectpartners zijn nog wel verplicht de originele bewijsstukken te bewaren.

Deze maatregel biedt de projectpartners in het Interreg Deutschland-Nederland-programma een verdere vereenvoudiging van de procedures.