Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Vroege buurtaal

Duits leren

op de basisschool?

Vroege buurtaal

Elkaars taal spreken in de grensregio. Dat zou volgens ons eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn en dat begint bij het taalonderwijs op basisscholen. Op 22-11-2017 werd in het tv-programma “Ohne Grenzen – Zonder Grenzen” aandacht besteed aan het aanbieden van Duits onderwijs op Nederlandse basisscholen in het kader van het project “Vroege Buurtaal!”.

 

Fragment uit “Ohne Grenzen – Zonder Grenzen” van 22-11-2017. Productie: RTV Drenthe / EV1.tv.

Los van de taal wordt uiteraard ook stilgestaan bij de culturele verschillen én overeenkomsten tussen inwoners van het grensgebied. Om de ontwikkeling van taal- en cultuurbegrip te stimuleren wordt er samengewerkt met scholen om partnerschappen te vormen, lesmethoden te ontwikkelen en duurzame activiteiten op te zetten voor basisschoolleerlingen. Uiteindelijk moet er een concreet lespakket komen dat past bij individuele scholen.

Soepele overgang naar de middelbare school

Met het ontwikkelen van concrete lespakketten wordt ook gewerkt aan de manier waarop basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen samenwerken om buurtaal als continue onderdeel van hun curriculum aan te bieden. Het pilotproject vindt in de Eems Dollard Regio plaats. Met het uitbreiden van de samenwerking en het onderlinge netwerk wordt het mogelijk om op termijn “vroege buurtaal” aan te bieden in de gehele grensregio. Het project kent in eerste instantie een looptijd van 2 jaar.

“Vroege buurtaal” wordt ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners en is deel van het kaderproject “Arbeidsmarkt Noord”