Alles over Interreg VI

INTERREG VI

WORKSHOP DUURZAAMHEID & INNOVATIE

26 SEPTEMBER 2018, 10:00-14:30 UUR

INTERREG-PROJECT Food Pro·tec·ts

WORKSHOP DUURZAAMHEID & INNOVATIE

Hedendaagse innovatie binnen Agri-Food-bedrijven

Een populatie die wereldwijd snel groeit, veranderende levensstijlen en consumptiepatronen, en een groeiend bewustzijn van milieuproblemen, onderstrepen het toenemende belang van duurzame en hulpbronnenefficiënte productiemethoden in de landbouw- en voedingssector. Een zo efficiënt mogelijk gebruik van beschikbare middelen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Bedrijven moeten inspelen op de toenemende vraag van consumenten naar diversiteit, kwaliteit en ecologische duurzaamheid van hun producten. Dit vereist technische, sociale en organisatorische innovaties die moeten worden ontwikkeld en/of geïmplementeerd op bedrijfsniveau. Maar hoe kan men ervoor zorgen dat innovaties niet alleen economisch concurrerend zijn, maar ook volledig duurzaam?

De door het INTERREG-project Food Pro·tec·ts georganiseerde workshop zal (regionale) bedrijven de mogelijkheid bieden om, via theoretisch denken en praktische voorbeelden, te leren reageren op en communiceren van deze uitdagingen.

De workshop is gericht op vertegenwoordigers van bedrijven en geïnteresseerde partijen uit de politiek en de wetenschap. De voertaal zal Duits zijn.

Moderatie: Dr. med. Martin Hamer (Internationaal centrum voor duurzame ontwikkeling, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)

Meer informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier.