Alles over Interreg VI

INTERREG VI

(3) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

De noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens

(3) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

Kun je ons artikel van eerder deze week nog herinneren? Het ging over twee People to People-projecten uit de EDR en het effect daarvan op de Duits-Nederlandse relatie. Het ging over een tuinproject waarbij Duitse en Nederlandse (hobby-)tuiniers hun tuinen openstellen voor bezoekers en er een interculturele uitwisseling kan plaatsvinden. Het tweede project presenteerde het idee van een reisgids voor mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur, toeristen en bewoners van de grensregio over het onderwerp “orgels”.

Vandaag gaan we verder met drie spannende projecten uit de Eems Dollard Regio:

Toekomstgerichte gemeenschapsontwikkeling aan beide zijden van de grens als missie

In het project “Gemeenschap in dialoog, dorpen actief voor de toekomst” worden verschillende initiatieven tussen het Emsland en Drenthe gerealiseerd, zoals een onderlinge grensoverschrijdende uitwisseling van informatie. “Aanbevelingen en initiatieven die hieruit ontstaan, zullen in het kader van dit project worden samengevat als ‘dorpsontwikkelingstools’ en dienen als suggesties voor andere geïnteresseerde plaatsen en dorpen”, benadrukt Klaus Ludden van het begeleidend projectbureau pro-t-in GmbH uit Lingen.

Dorpsontwikkelingstools

De projectinitiatoren van de Landkreis Emsland stemden vooraf met de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe) over het concept af. Gezamenlijk waren de betrokkenen het erover eens dat bijzondere dorpen bij elkaar moeten worden gebracht om concrete succesfactoren voor het dorpsleven te bespreken. Uit het Emsland namen vijf dorpen deel. Aan de Nederlandse kant namen vijf zogenaamde Vijf Sterren Dorpen, oftewel plaatsen met uitzonderlijke dorpshuizen, deel. Zo kon er een zeer interessante grensoverschrijdende dialoog op hoog niveau worden gevoerd.

Daarnaast namen de gemeenten Dohren en Langen uit het Emsland aan de workshop deel. Zo ontstonden er ter plekke ideeën voor eigen activiteiten. Aan de Nederlandse kant werden de projectdeelnemers gecompleteerd door Exloo en Oranjedorp. Tussen deze vier plaatsen zal naast een lokale dorpsdialoog ook een uitwisseling van ervaringen plaatsvinden met de dorpen aan de andere kant van de grens.

De initiatiefnemers van het project hebben duidelijk een goed plan van aanpak gekozen, want al na de eerste workshop ontstonden er onder de deelnemers concrete ideeën voor Nederlands-Duitse dorpspartnerschappen. Zowel in het Emsland als in de provincie Drenthe worden duurzame communicatiestrategieën als belangrijke basis voor een levendig dorp gezien. “Ik ben blij dat het grensoverschrijdend netwerken zo succesvol is verlopen. De Landkreis Emsland ondersteunt het versterken van dorpsgemeenschappen”, zegt Michael Steffens, verantwoordelijk voor regionale ontwikkeling. Als resultaat worden diverse tools voor een toekomstgerichte dorpsontwikkeling ontwikkeld en toegepast.

Wunderline-ketenmobiliteit – Grenzeloos reizen

Treinverbinding zonder grenzen

De Wunderline maakt een grenzeloze treinverbinding tussen Groningen en Bremen mogelijk en zorgt ervoor dat ook het platteland met het openbaar vervoer kan worden bereikt.

De provincie Groningen, de deelstaat Nedersaksen en de Vrije Hanzestad Bremen werken samen aan een snelle treinverbinding tussen de steden om een impuls te geven aan de economische ontwikkeling, het lokale vervoeren en de leefbaarheid in het noorden. Werknemers, pendelaars, scholieren en toeristen kunnen met de Wunderline snel, gemakkelijk en milieubewust de grens over. De Wunderline wordt in fases uitgevoerd en moet in 2024 klaar zijn.

De partners hebben een deel van dit plan in een Net(z)werk+-project gegoten. Binnen dit project worden acht netwerkbijeenkomsten gehouden over ketenmobiliteit. Onderwerpen zijn: stationsontwikkeling en de koppeling trein-bus. Dankzij deze bijeenkomsten ontstaat er een gezamenlijk kennisnetwerk, waaruit nieuwe initiatieven kunnen groeien rond de Wunderline. Verder dienen de bijeenkomsten ervoor te zorgen dat er een goede infrastructuur rondom de Wunderline tot stand komt, zodat reizigers worden aangespoord de trein te nemen en de auto te laten staan.

Voetballers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland

Semi-interland Nederland-Duitsland

Op 15 juni 2019 werd in het stadion “De Oude Meerdijk” in Emmen de zogenaamde interland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gespeeld. Tussen 1913 en 1960 vond deze wedstrijd al 28 maal plaats. Op initiatief van meerdere Nederlandse en Duitse voetbalverzotten werd de wedstrijd opnieuw georganiseerd. De wedstrijd wordt nu weer jaarlijks gehouden.

De beste amateurvoetballers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland hebben deelgenomen. Bondscoach was Ron Jans, oud-trainer van onder meer FC Groningen. Na een spannende wedstrijd was de eindstand 3-3. Veel bezoekers hebben de wedstrijd bezocht.

En op deze dag werd er niet alleen gevoetbald: ’s ochtends konden Nederlandse en Duitse schoolkinderen deelnemen aan een Olympische sportdag. Dit was een groot succes.

 

 

Hebt u misschien onlangs een klein of miniproject in uw regio ontdekt of hebt u zelf een idee voor een project? – Laat het ons weten! Het regionale programmamanagement bij u in de buurt helpt u graag verder.