Alles over Interreg VI

INTERREG VI

AFSLUITEND SYMPOSIUM PREPARE

SPOEDZORG ZONDER GRENZEN

#mensen_maken_het_verschil

AFSLUITEND SYMPOSIUM PREPARE

Meer dan 100 professionals en geïnteresseerden hebben op woensdag 14 maart 2018 het afsluitend symposium van het 3-jarige PREpare-project in het Van der Valk Hotel in Enschede bijgewoond.

Professionals en betrokkenen presenteerden, binnen een uitgebreid programma, initiatieven van spoedeisende hulp zonder grenzen in de EUREGIO op basis van hun praktische ervaring. Het doel van het project: het waarborgen en zelfs verbeteren van de verzorging van de patiënt in noodsituaties door middel van Duits-Nederlandse samenwerking over de grens.

Goede voorbereiding

Deze plannen brengen echter veel werk en barrières met zich mee die moeten worden overwonnen. Vooral de betreffende professionele krachten hebben hiervoor een speciale opleiding en trainingen nodig om optimaal voorbereid te zijn voor de inzet in het buurland en om hun rechten en plichten te kennen. In het kader van het INTERREG-project PREpare („Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO“) werd hiervoor o.a. een grensoverschrijdende bijscholing voor ambulanceverpleegkundigen ontwikkeld.

In het kader van deze bijscholing worden medewerkers niet zo zeer geïnformeerd over vakkennis ofwel medische vaardigheden, maar veelmeer over cultuur- en taalverschillen (voor beter begrip) evenals de omgang met mensen uit andere culturen en de empathie die hiervoor nodig is. De opleidingen tot ambulanceverpleegkundige laten in zowel Duitsland als Nederland namelijk weinig tot geen verschillen zien – volgens het motto: dezelfde klachten, dezelfde symptomen en dezelfde behandeling. Uit ervaring zijn ongeveer 30-35 voorbereidende lesuren nodig om deze kennis te verwerven en toe te passen. In tot nu toe drie seminars met ongeveer 40 deelnemers van de reddingsteams uit de Kreis Borken werd inhoudelijke kennis meegegeven over bijvoorbeeld organisatie van de ambulancezorg in Nederland, juridische aspecten, infrastructuur, voertuig- en technische kennis alsmede de toepassing op casestudy’s en de evaluatie daarvan.

Resultaten

Zoals het spreekwoord zegt: Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit geldt ook voor de voorbereiding van geschoolde krachten in het andere land in de vorm van vervolgonderwijs en trainingen. Deze hebben al vruchten afgeworpen en waren voor de geschoolde krachten vooral bij grensoverschrijdende operaties heel nuttig. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst tussen Ambulancezorg Oost-Achterhoek en de Kreis Borken over de inzet van Duitse RTW (ambulances) in Nederland, werden in de tweede helft van 2017 ongeveer 50 operaties met Duitse RTW uitgevoerd in Nederland. Dit resultaat is behoorlijk indrukwekkend en is niet in de laatste plaats te danken aan de goede voorbereiding van de hulpdiensten, die zich daardoor veel veiliger en meer op hun gemak voelen buiten het eigen land.

Er werd ook gewerkt aan de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse ziekenhuizen. Zo mogen kinderen uit Gronau met acute klachten sinds enkele jaren ook naar het Medisch Spectrum in Enschede, omdat er (sinds 1997) in Gronau geen afdeling voor spoedeisende hulp voor kinderen (meer) bestaat. Door de alternatieve mogelijkheid in Nederland kunnen de kinderen sneller worden behandeld dan als ze eerst naar het dichtstbijzijnde Duitse ziekenhuis met een kinderafdeling moeten worden gebracht. Het gaat hierbij om ongeveer 30-70 kinderen per jaar. De samenwerking is ook positief voor patiënten met acute hartproblemen: 20 patiënten met een hartaanval worden elk jaar vanuit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk naar het St. Agnes-ziekenhuis in Bocholt vervoerd en binnenkort worden ook patiënten van het Witte Kruis met een vermoedelijke hartaanval vanuit de Oost-Achterhoek naar het St. Agnes-ziekenhuis gebracht.

Al met al kunnen dus zeer positieve resultaten worden vastgesteld. De samenwerking tussen de EUREGIO-kliniek in Nordhorn en de ambulancedienst, die patiënten met vermoedelijke CVA en beroertes van Noord-Oost Twente naar Nordhorn brengt, gaat helaas niet zo goed als gehoopt. De taalbarrière lijkt in dit geval groter dan verwacht. Natuurlijk wordt er verder aan gewerkt en geprobeerd om het taalprobleem op te lossen. Desalniettemin laat dit voorbeeld goed zien: communicatie is essentieel! Regelmatige afstemming en overleg, die in geval van nood tijd kunnen besparen, zijn erg belangrijk – vooral als het gaat om mensenlevens.

Vooruitzichten

Het PREpare-project heeft de deur geopend voor een goede grensoverschrijdende samenwerking in spoedeisende hulp. In de afgelopen drie jaar zijn goede resultaten behaald, die ook bijdragen aan de intensivering van de Duits-Nederlandse samenwerking.

De samenwerking zal ook na het einde van de financieringsperiode worden voortgezet. Verdere stappen met betrekking tot de wettelijke voorschriften in het andere land, evenals de communicatie en regelmatige evaluatie zijn al gepland en zullen in de toekomst ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedeisende hulp. Maar dat niet alleen: Voor de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg zou het nuttig zijn om kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan andere grensregio’s met het één geografisch werk- en verzorgingsgebied bij spoedhulp in te richten.

Belangrijk voor de toekomst is verder vooral goede PR, die ertoe bijdraagt dat projecten zicht- en tastbaar worden voor de burger, zodat er vertrouwen kan worden opgebouwd – en natuurlijk ook voor buurtzorg. Want zonder een goed nabuurschap tussen Duitsland en Nederland zouden dergelijke projecten helemaal niet haalbaar zijn.

Heeft u suggesties of ideeën om spoedeisende hulp in de EUREGIO te verbeteren of uit te breiden? Deelt u dit dan met het meldpunt, want elke bijdrage helpt!