Alles over Interreg VI

INTERREG VI

De Groen Blauwe Rijn Alliantie zet samenwerking voort

Interreg-project Groen Blauwe

Rijn Alliantie (GBRA)

De Groen Blauwe Rijn Alliantie zet samenwerking voort

Op 1 juni 2021 vond de afsluitende bijeenkomst van het INTERREG-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) plaats. Tijdens dit digitale event presenteerden de in totaal 10 partners de indrukwekkende resultaten van dit bijzondere project.

In het project werkten de partners ARK Natuurontwikkeling, Bezirksregierung Düsseldorf, Biologische Station im Kreis Wesel e.V. NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V., Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Rijkswaterstaat Oost Nederland, Sportvisserij Nederland, Stichting De Bastei, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en het Waterschap Rijn en IJssel samen.

Deze alliantie van tien Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties heeft zich de afgelopen jaren gericht op het gebied van water en natuur en richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van inrichting van de uiterwaarden, het ontwikkelen van ecologische verbindingen voor otter en trekvissen als steur en elft, versterking van professionele netwerken, communicatie en educatie.

Rondom de officiële projectafsluiting vonden er ook langs de Rijn, Waal en haar zijrivieren enkele activiteiten plaats. Zo heeft burgemeester Bruls van Nijmegen elften uitgezet in de Waal. Het was de eerste keer, dat deze trekvissen in Nederland werden uitgezet. Aan de andere kant van de grote rivieren plaatsten de burgemeesters De Baat van Montferland en Hinze van Emmerich een visotterpassage onder de N316/B220.

De tien GBRA-partners blijven ook in de toekomst samenwerken. De afsluitende bijeenkomst werd dan ook bekroond met het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Ook de Regierungspräsidentin van de Bezirksregierung Düsseldorf, Birgitta Radermacher reageerde verheugd op het nieuws, dat de samenwerking wordt voortgezet: “ Op snelle resultaten kunnen we niet rekenen, we hebben geduld nodig. Een duurzame samenwerking is een noodzakelijke voorwaarde, want de Rijn kent geen grenzen en de zalm en de otter hebben geen paspoort”.