Alles over Interreg VI

INTERREG VI

DEEL 4/9: WAAROM IS EUROPA BELANGRIJK?

‘Europese samenwerking is absoluut noodzakelijk!’

In gesprek met Tobias Weide

DEEL 4/9: WAAROM IS EUROPA BELANGRIJK?

Interview 4 van de serie ,,Waarom is Europa belangrijk?”
In gesprek met Tobias Weide
INTERREG-project BioTecH2

De Europese verkiezingen komen eraan. Toch is Europa lang niet altijd zichtbaar in ons dagelijks leven. Maar als je goed kijkt, is Europa overal, zeker in onze Duits-Nederlandse grensregio. En dat is precies waar ons INTERREG-programma Deutschland-Nederland aan werkt; Europa “tastbaar” maken met behulp van grensoverschrijdende INTERREG-projecten.

De komende weken zullen we met een aantal mensen achter de INTERREG-projecten praten. Ontdek wat Europa doet en wat het betekent in onze grensregio – en vorm uw eigen mening!

Over de persoon

Tobias Weide, gepromoveerd in “Bio-waterstof uit organische reststoffen” aan de FH Münster in samenwerking met de Ruhr-Universität Bochum, is sinds 4 jaar werkzaam bij de FH Münster als project engineer en hoofd van de werkgroep: afvalwater en milieutechnologie. Hij is verantwoordelijk voor projectplanning en projectmanagement in het BioTecH2 project.

1. Vat het project samen in 3 zinnen! Wat doet het voor de regio?

Het doel van het project Bio-TecH2 is om een basis te leggen voor de implementatie van biowaterstofproductie in grootschalige technologie en het werken aan de ontwikkelingstap richting marktklare productie. Met name gezien het feit dat Nederland geen aardgas meer wil produceren, heeft het Duits-Nederlandse grensgebied zoveel mogelijk behoefte aan hernieuwbare energiebronnen. Een duurzame waterstofeconomie kan hierbij een doorslaggevende rol spelen en BioTecH2 kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

“Europese samenwerking is absoluut noodzakelijk, omdat het een breder netwerk van actoren uit de waterstofindustrie in staat zal stellen om samen te werken.”

2) Wat zijn de voordelen en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking? Waarom is INTERREG/Europa zo belangrijk?

Op het gebied van waterstofeconomie is er tot nu toe weinig expertise op het gebied van de productie en het gebruik van biowaterstof. De meeste processen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, zodat ze nog niet op grote industriële schaal kunnen worden geïmplementeerd. Europese samenwerking is daarom absoluut noodzakelijk, omdat het een breder netwerk van actoren uit de waterstofindustrie in staat zal stellen om samen te werken. Gedeelde kennis kan het mogelijk maken om de processen in grootschalige technologie te implementeren.

Een goed voorbeeld is de samenwerking met het Nederlandse bedrijf H2-bv. Dit bedrijf beschikt over waardevolle kennis op het gebied van waterstoftechnologie en -toepassingen en zal in het project de volgende vragen onderzoeken: Welke ontwikkelingen zijn nodig om met biologische waterstofproductie op de markt te overleven? Wat zijn de kwaliteitseisen voor het geproduceerde gasmengsel? Wat zijn de recyclingmethoden? H2-bv is een ideale aanvulling op het projectconsortium.

“De ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen in Duitsland en Nederland vereisen grensoverschrijdende samenwerking om de doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken.”

 

3. Wat zijn (binnen het project) succesfactoren of verbeterpunten voor grensoverschrijdende samenwerking?

De ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen in Duitsland en Nederland vereisen grensoverschrijdende samenwerking om de doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken. In het project werken projectpartners uit Nederland en Duitsland samen zodat kennis- en technologieoverdracht over de grenzen heen plaatsvindt. De resterende materiaalstromen worden in de gehele grensregio geregistreerd, wat betekent dat productinnovatie in Nederland en Duitsland op gelijke wijze wordt toegepast. Centrale en decentrale toepassingsmogelijkheden voor stroom- en productopwekking zijn op dezelfde manier mogelijk.

Het netwerken van de deelnemende partners met de respectievelijke nationale netwerken en initiatieven voor onderzoek en implementatie van innovaties in de waterstofeconomie zorgt voor synergie-effecten met andere initiatieven op dit gebied, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde.

Samen met de projectpartner Bio-Energy Cluster Oost Nederland wordt het netwerk van waterstofspelers in heel Europa uitgebreid. Vanuit het reeds bestaande netwerk zijn reeds vragen over de inhoud en de aanpak van het project ontvangen. De uitbreiding van het netwerk en de betrokkenheid van waterstofactoren uit de industrie, bijvoorbeeld door middel van workshops, wordt beschouwd als een succesfactor en levert dus ook een belangrijke bijdrage aan de voortgang van het project.

Over het project

Het project: “BioTecH2 -Biowaterstofproductie als toekomstgerichte technologie voor energie- en brandstofproductie“ is bedoeld om de basis te leggen voor de implementatie van biologische waterstofproductie in de grootschalige technologie en de ontwikkelingsstap naar een marktrijpe vestiging te realiseren.

Het project bevindt zich nog in de opstartfase. Tijdens de startbijeenkomst werden de eerste doelstellingen echter al uitgewerkt en de komende werkzaamheden gecoördineerd met het projectconsortium. Er zijn nog geen resultaten bereikt. Het projectidee voor BioTecH2 is ontwikkeld op basis van de bevindingen uit het Interreg-subproject van de Green Cascade: Green Waste. Hier werd aangetoond dat het proces voor biologische waterstofproductie uit organische resten en afvalwater door middel van zogenaamde donkere gisting over het algemeen werkt. Er is echter nog steeds een grote behoefte aan ontwikkeling om het proces stabieler en efficiënter te maken. Bovendien moet het proces in het project worden opgeschaald om een praktische overdracht naar de industrie te kunnen uitvoeren.

Het project loopt van 01 april 2019 tot eind juni 2022. Meer informatie is ook te vinden op de projectwebsite. De kick-off vond begin april plaats. In het kader van het project heeft op 15 april een werkbezoek plaatsgevonden.