Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Deel 7/9: Waarom is Europa belangrijk?

Er kan een versterking van de Europese gedachte worden waargenomen!

In gesprek met Christian Kircher

Deel 7/9: Waarom is Europa belangrijk?

 

Interview 7 van de serie ,,Waarom is Europa belangrijk?”
In gesprek met Christian Kircher
INTERREG-project FOOD2020 Fase II

De Europese verkiezingen komen eraan. Toch is Europa lang niet altijd zichtbaar in ons dagelijks leven. Maar als je goed kijkt, is Europa overal, zeker in onze Duits-Nederlandse grensregio. En dat is precies waar ons INTERREG-programma Deutschland-Nederland aan werkt; Europa “tastbaar” maken met behulp van grensoverschrijdende INTERREG-projecten.

Ook deze week zullen we met een aantal mensen achter de INTERREG-projecten praten. Ontdek wat Europa doet en wat het betekent in onze grensregio – en vorm uw eigen mening!

Over de persoon

Christian Kircher

Projectleider bij lead partner DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. FOOD2020 Fase I (reeds afgerond) en FOOD2020 Fase II.

Studie

1996-1998          Studie economie aan de Universiteit van Essen, Essen, Duitsland.

1995-1996          Studie economie aan de Universitat Autonoma, Barcelona.

1991-1995          Studie economie aan de Universiteit van Saarland, Saarbrücken, Duitsland.

Carrièregeschiedenis

Sinds 01/2012                  hoofd Planning en Organisatie – DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., Quakenbrück.

08/2010-12/2011             Gedelegeerd Bestuurder – AEF OM, Vechta

10/2005-07/2010             Vicevoorzitter Projectmanagement Midden-Europa – DHL, Bonn, Bonn.

09/1998-09/2005             Senior Consultant – FM&M Unternehmensberatung, Hamburg.

04/1995-09/1995             Privatdozent – Höfel & Riedel – Repetitories, Saarbrücken

10/1993-09/1995              Privatdozent – Micro Consulting Team, Saarbrücken

 

1. Vat het project samen in 3 zinnen! Wat doet het voor de regio?

Met FOOD2020 moet de levensmiddelenindustrie in de Duits-Nederlandse grensregio klaar zijn voor 2020. Kleine en middelgrote ondernemingen in de levensmiddelenindustrie krijgen financiële en technische ondersteuning om hun innovatieve ideeën te implementeren. Op deze manier kan de kloof tussen onderzoek en de markt worden gedicht, want alleen als onderzoeksresultaten verkoopbare producten worden, zal dit leiden tot een grotere innovatiekracht in de regio en dus tot een verbetering van het Europese concurrentievermogen.

“Hier in de grensregio kan Europa ervaren en geleerd worden.”

 

2. Wat zijn de voordelen en de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking? Waarom is INTERREG/Europa zo belangrijk?

FOOD2020 stimuleert veel KMO’s in de regio om niet alleen tussen partners in één land, maar ook tussen partners binnen een grensregio samen te werken. De ondernemingen wordt zo duidelijk dat ‘het niet bij de grens stopt’.

Het INTERREG-programma creëert zo een samenwerkingsdimensie die alle deelnemers helpt om een win-winsituatie te bereiken en zo een netwerk te creëren dat de regio versterkt. Hier in de grensregio kan Europa ervaren en geleerd worden.

“In het algemeen kan dus een versterking van de Europese gedachte worden waargenomen.”

 

3. Wat zijn (binnen het project) succesfactoren of verbeterpunten voor grensoverschrijdende samenwerking?

Een van de succesfactoren is de goede netwerkvorming van de partners in de regio en de deskundige ondersteuning die de partners het MKB bij hun activiteiten bieden.

In een markt met een hoge economische druk als gevolg van de lage marges leidt financiële steun tot een grotere bereidheid tot een meer consequente innovatieve aanpak. Op de lange termijn vergroot deze aanpak de concurrentiepositie van de betrokken regionale bedrijven door de ontwikkeling van nieuwe processen en producten.

In het project FOOD2020 ontstaat kennisoverdracht enerzijds door de integratie van kennisinstellingen in projecten, waarbij de kennisinstellingen de bedrijven ondersteunen met hun expertise en kennis wordt overgedragen aan de bedrijven. Aan de andere kant vloeit kennisoverdracht ook voort uit de verschillende expertise van samenwerkende bedrijven. Elk project leidt zo tot een overdracht en uitbreiding van kennis in de grensregio.

Ook de ontwikkeling van competenties op het gebied van taal en cultuur kan worden waargenomen. Het begrip van de cultuur van het buurland wordt vergroot en de taalverwerving en het begrip van de taal wordt aan beide zijden bevorderd. In het algemeen kan dus een versterking van de Europese gedachte worden waargenomen.

Over het project

Het FOOD2020 Fase II project loopt sinds juli 2018 met als doel kleine en middelgrote ondernemingen in de voedingsindustrie te ondersteunen met product- en procesinnovaties.

Bedrijven kunnen momenteel hun projectideeën indienen en voor de derde oproep tot 29 mei 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Er zijn al 16 innovatieprojecten goedgekeurd en drie andere projectconsortia kunnen de aan de wetenschappelijke adviesraad voorgelegde innovaties nog steeds uitvoeren.

Deelname aan het project is nog steeds mogelijk in workshops en 7 denktanks over de thema’s businessplan, gesloten economie, alternatieve eiwitbronnen, FooDigital, reductie van suiker en vet, insecteneiwit en innovatiemanagement.

Op 22 oktober vindt de FOOD FUTURE DAY plaats in Osnabrück, een rekruteringsevenement voor de voedingsmiddelenindustrie met seminars over vijf actuele ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie.