Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Informatie voor projectpartners

over het gebruik van

elektronische systemen

Informatie voor projectpartners

Voor het declareren van uw kosten in een INTERREG-project heeft u normaal gesproken originele documenten in papiervorm nodig. INTERREG biedt in bepaalde gevallen echter de mogelijkheid, op basis van elektronische bewijsstukken te declareren. Hiervoor moet uw boekhoudings- of urenregistratiesysteem o.a. voldoen aan de eisen van de Belastingdienst (of van de “GOBD” voor Duitse partners). Ook dient u voor elke projectpartner, die elektronische systemen gebruikt, een verklaring af te geven.

In de afgelopen tijd hebben veel projecten een brief ontvangen van de Beschikkende Instantie, waarin op het gebruik van elektronische systemen wordt gewezen. Hierin wordt verduidelijkt dat elektronische systemen alleen kunnen worden gebruikt, als hiervoor de speciaal hiervoor bestemde verklaring (zie Downloads) is ingediend. Helaas heeft deze brief voor wat onduidelijkheid gezorgd.

Gebruikt u voor uw declaraties een elektronisch systeem en heeft u hiervoor een verklaring ingediend?

U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Gebruikt u geen elektronisch systeem voor uw declaraties (declaraties op basis van papieren bewijsstukken)?

Dan hoeft u ook geen actie te ondernemen.

Wilt u overstappen van een papieren administratie naar een elektronische administratie?

Overlegt u dan met uw regionale programmamanagement of uw organisatie hiervoor in aanmerking komt. Vult u vervolgens de betreffende formulieren (zie Downloads) in en stuur deze op naar uw regionale programmamanagement.

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met uw regionale programmamanagement.