Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Nieuwe EU-drempelbedragen

voor aanbestedingen

vanaf 1 januari 2018

Nieuwe EU-drempelbedragen

In het nieuwe jaar gelden nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen. Wij verzoeken alle projectpartners om hiermee rekening te houden.

In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven een bepaalde waarde altijd moeten worden aanbesteed. Daarmee wordt gewaarborgd dat bij de besteding van belastinggeld de belangrijke principes van transparantie, non-discriminatie en efficientië worden aangehouden en dat er sprake is van eerlijke concurrentie.

Wilt u meer weten over de regels rondom aanbestedingen? Lees dan het informatieblad over aanbestedingen, dat onder Downloads beschikbaar is.