Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Smart Energy Region Emmen-Haren

INTERREG-project

European Sustainable Energy Week

Smart Energy Region Emmen-Haren

Op 18 juni 2019 wordt het project SEREH (Smart Energy Region Emmen-Haren) tijdens de European Sustainable Energy Week in Brussel gepresenteerd. Dit INTERREG-project richt zich op de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in het Nederlands-Duitse grensgebied Emmen-Haren en het benutten van de regionale economische kansen die daaruit voortvloeien. In dit project worden de burgers en lokale bedrijven actief betrokken bij de energietransitie.

SEREH is een project waarbij gestreefd wordt naar de eenwording van wat nu nog twee gescheiden energiesystemen zijn. De hele keten van productie, regionaal transport, opslag en consumptie van duurzame energie wordt zo veel mogelijk lokaal en regionaal georganiseerd, zodat regionaal geproduceerde energie ook regionaal gebruikt wordt. Ook de winst die voortvloeit uit het energiesysteem moet worden benut voor economische ontwikkeling in de regio. Door de ontwikkeling van een regionale, grensoverschrijdende energiehuishouding blijven de opbrengsten van het energiesysteem behouden voor de regio. Belangrijke regionale sectoren zoals de industrie, bouwsector en glastuinbouw kunnen profiteren van de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde duurzame energie en de versterking van de innovatiekracht die mede ontstaat uit de opgaven van de energietransitie.

Het doel van de presentatie op 18 juni in Brussel is om burgers, NGO’s, bedrijven, netbeheerders, regelgevers en nationale besluitvormers de gevolgen en mogelijkheden van de wetten van de Europese Unie met betrekking tot duurzame energie te laten zien aan de hand van concrete voorbeelden over hoe burgers het heft van de energietransitie handen kunnen nemen. In een rondetafelgesprek tussen stakeholders zal een kijk worden gegeven op de Europese wetgeving en de kansen en opgaven die het met zich meebrengt voor burgers.